Articole pe site ecr-uvt

 1. Popa Virgil, Ionescu Aurelian ,Radio frequency Identification (RFID) and Electronic product Code (ePC), the  next steps in Supply Chain optimization, XVIIe  Colloque federateur CEDIMES Europe sans frontiers.  Elargissements et cooperations, 3-4 novembre 2006, anul XI, nr. 15-2006, Târgovişte, Roumanie, ISSN: 1453-8202, p. 125-129 (B)
 2. Popa Virgil, The ECR-Europe approach of shrinkage management in the supply chain, Le VI- eme Seminaire International, Universitatea  Valahia din Târgovişte & CEDIMES, 2004, ISBN: 973-709-077-2, ISBN: 973-709-075-6, p. 228-237l (B)
 3. Popa Virgil, Ionescu Aurelian, RFID and EPC drives the next revolution in supply chain managemenet, Le VI- eme Seminaire International, Universitatea  Valahia din Târgovişte & CEDIMES, 2004, ISBN: 973-709-077-2, ISBN: 973-709-075-6, p. 248-258 (B)
 4. Popa Virgil, Ionescu Aurelian,Avantages strategiques competitifs avec CPFR (Collaborative Planning , Forecasting and Replanisment) , Seminaire International „Le management de la transition”, Universitatea Valahia din Târgovişte, 25-26 octombrie 2002, ISBN: 973-590-754-2, p. 248-254(B)
 5. Purcărea Theodor Valentin, Popa Virgil,  Direction strategique performante: CRM (Customer Relationship Management), Seminarul Internaţional „Managementul tranziţiei”,  Târgovişte, 25-26  Octombrie 2002, ISBN: 973-590-754-2, p. 261-266
 6. Popa Virgil, Arta de a conduce cu bun-simţ (GEMBA-KAIZEN), Al patrulea seminar internaţional “Managementul tranziţiei”, 27-28.10.2000, Universitatea “Valahia” din Târgovişte, ISBN: 973-568-443-8, p. 333-338
 7. Popa Virgil, Standarde globale în procesele manageriale, Analele Universităţii Valahia din Târgovişte, Secţiunea Ştiinţe Economice, Anul IX, 2004, p. 280-283
 8. Popa Virgil, Benchmarking-ul instrument puternic de măsurare a performanţei”, Analele Universităţii Valahia din Târgovişte, Secţiunea Ştiinţe Economice, Anul IX, 2004, ISSN: 1453-8202, p. 288-304
 9. Popa Virgil, Program de implementare a scanningului şi a tehnologiei informaţiei într-o întreprindere”, Analele Universităţii Valahia din Târgovişte, 2003, ISSN:1453-8202, p. 88-100
 10. Popa Virgil, Reaprovizionarea continuă (RC) şi managementul lanţului de distribuţie (CR – Continuous  Replenishment, Analele Universităţii Valahia din Târgovişte, 2003, ISSN: 1453-8202, p. 100-118
 11. Purcărea Theodor Valentin, Popa Virgil, Managementul şi măsurarea alianţelor dintre producătorii de bunuri de uz curent (FMCG – Fast Moving Consumer Goods) şi retaileri”, Marketing-Management nr. 1/2003, ISSN 1222-9105, p. 24-29
 12. Popa Virgil, Măsurarea performanţei, Economica”- revistă ştiinţifico-didactică,  Nr.1 (martie)(41)/2003,  Academia de Studii Economice din Moldova, Chişinău, p. 127-134, Index PM-31627
 13. Purcărea Theodor Valentin, Popa Virgil, Provocări strategice. Impactul e-Business asupra industriei şi distribuţiei bunurilor de consum cu mişcare rapidă (FMCG), Marketing-Management nr. 3/2002, ISSN: 1222-9105, p. 189-195
 14. Purcărea Theodor Valentin, Popa Virgil, Customer Relationship Management, o strategie performantă în optimizarea raportului cerere-ofertă,  Marketing-Management nr. 6/2002, ISSN: 1222-9105, p. 460-466
 15. Popa Virgil, Transferul electronic de date (EDI – Electronic Data Interchange), Analele Universităţii Valahia din Târgovişte, 2002, ISSN: 1453-8202, p. 228-234
 16. Popa Virgil, Implementarea proiectului de transfer al datelor (EDI – Electronic Data Interchange), Analele Universităţii Valahia din Târgovişte, 2002, ISSN: 1453-8202, p. 247-259
 17. Popa Virgil, Procesul de globalizare în industria şi distribuţia bunurilor de consum (IDBC), Economistul, nr.766, 8 Ianuarie 2001
 18. Popa Virgil, Strategii ECR (Efficient Consumer Response): Managementul lanţului ofertei (Supply Chain Management), Economistul, nr. 552, 06.03.2000
 19. Popa Virgil, Managementul valorii la consumator, Economistul, nr. 562, 20.03.2000
 20. Popa Virgil, Managementul marketingului consumatorului şi flexibilitatea operaţională a lanţului de   aprovizionare, Economistul, nr.617, 5 Iunie 2000
 21. Popa Virgil, Managementul strategic al valorii la consumator, Economistul, nr.642, 10 Iulie 2000
 22. Popa Virgil, Un nou concept al relaţiilor dintre industrie şi comerţ: E.C.R., Monitorul Comerţului Românesc nr.3, 1996, ISSN: 1222-5614, p. 18-20
 23. Popa Virgil, Managementul colaborativ relaţiei cu furnizorii (SRM - Supplier Relationship Management) fundament al SCM pentru un răspuns eficient consumatorului, Al doilea Simpozion ECR Academic Partnership -  România, 2007, ISBN 978-973-7616-65-4, pag. 61-71
 24. Popa Virgil, Procese de învăţare şi antrenare în bunele practici manageriale ECR (Efficient Consumer Response) - Răspuns eficient pentru consumator,  Al doilea Simpozion ECR Academic Partnership -  România, 2007, ISBN 978-973-7616-65-4, pag. 14-37
 25. Popa Virgil, The approach for efficient consumer response through cutting down shrinkage in all organizations within the supply chain, Simpozionul ştiinţific internaţional  „Riscul în economia contemporană”, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi,  4-5 noiembrie 2005, ISBN: 973-709-794-0, p. 389-395
 26. Popa Virgil, Ionescu Aurelian, Managementul şi măsurarea performanţei alianţei pe lanţul logistic. Aplicarea modelului  ECR Global Scorecard pentru măsurarea alianţei”, Conferinţa Naţională  „Realităţi şi acţiuni de dezvoltare economică în pragul integrării României în Uniunea Europeană”, Iaşi, 21-22 Octombrie 2005, Editura SEDCOM LIBRIS, Iaşi, 2005, ISBN: 973-670-137-9, ISBN: 973-670-141-7
 27. Popa Virgil, Evoluţia ECR. Standardizarea globală în procesele de afaceri, Primul Simpozion ECR Academic Partnership – România cu tema „Strategia ECR şi managementul lanţului logistic”, Târgovişte, 28-29 ianuarie 2005,Valahia University Press, 2005,  ISBN: 973-7616-12-x, p. 4-20
 28. Popa Virgil, Demersul standardizării globale în procesele manageriale. Adaptarea învăţământului şi economiei româneşti, Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Marketing – contemporarysignificance and perspectives”, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, 5-6 noiembrie 2004, ISBN 973-656-851-2, p. 545-554
 29. Ionescu Gheorghe, Popa Virgil, O nouă abordare în industria şi distribuţia bunurilor de consum – Managementul Categoriei, Sesiunea de comunicării  ştiinţifice „Marketing – contemporary significance and perspectives”, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, 5-6 noiembrie 2004, ISBN: 973-656-851-2, p. 267-272
 30. Popa Virgil, Strategiile ECR şi demersul standardizării în managementul lanţului de distribuţie, Conferinţa internaţională „Comerţ şi competitivitate”, ASE Bucureşti, Octombrie 2004, ISBN 973-594-755-2, ISBN 978-973-594-755-2, pag. 362-369
 31. Popa Virgil, Manea Iuliana, Implementarea celor mai bune practici manageriale în trasabilitatea produselor alimentare Global Food Safety, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice, a cercetătorilor şi a practicienilor „Contribuţia majoră a lui J.M. Juran la managementul calităţii”, Târgovişte, iunie 2004, ISBN: 973-868349-4, p. 118-123
 32. Popa Virgil,  Modelul global ECR privind trasabilitatea pe lanţul de distribuţie,  Sesiunea de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice, a cercetătorilor şi a practicienilor „Contribuţia majoră a lui J.M.Juran la managementul calităţii”, Târgovişte, 4-5 iunie 2004, Valahia University Press, 2004, ISBN: 973-868349-4, 32-46
 33. Popa Virgil, Managementul alianţelor prin CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment  – colaborarea în planificare, prognoză şi reaprovizionare, lucrările Sesiunii de comunicări ştiinţifice„Economia şi societatea românească la începutul mileniului trei”, Volumul I, Management-Marketing & Economie-Sociologie, Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş, 15-16  Noiembrie 2002, ISBN:973-8084-66-0, ISBN: 973-8084-67-9 
 34. Popa Virgil, Procesul managementului categoriei, Sesiunea jubiliară de comunicări ştiinţifice a cadrelor Didactice: „10 ani de existenţă a Universităţii Valahia din Târgovişte”, iunie 2002, Editura Bibliotheca, 2003, ISBN: 973-8413-26-5, p. 196-205