2005 Siguranta alimentara si trasabilitatea produselor alimentare

Cuprins

Capitole prezentate:

firefox Anexe:

Cuprins anexe

ANEXA A:

Anexa A1: DIRECTIVA 2001/95/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 3 decembrie 2001 privind securitatea generală a produselor(text care prezintă interes pentru EEE)

Anexa A2: Reglementarea (CE) nr. 178/2002 a Parlamentului european şi a Consiliului