Universitatea Valahia din Târgovişte

Facultatea de Ştiinţe Economice

LISTA DE LUCRĂRI

Prof. dr. POPA Virgil

www.scm4ecr.com

www.scm-journal.com

a) Teza de doctorat

Managementul calităţii produselor de consum individual, Academia de Studii Economice, Specializarea Cibernetică şi Statistică Economică, Bucureşti, 1994-2000, Coordonator ştiinţific: prof. dr. Tudor Baron

b) Cărţi şi capitol în cărţi

b1. Cărţi apărute în edituri, unic autor

1. Popa Virgil, Supply Chain Management for Efficient Consumer Response, Valahia University Press, ISBN 978-606-603-176-9 & ZVEN Press, ISBN 978-606-94363-6-3, 2017, 822 pagini

2. Popa Virgil, Managementul Proiectului. Standarde şi bune practici, Vol. 1, Valahia University Press, 2014, ISBN 978-606-603-098-4, 214 pagini

3. Popa Virgil, Supply Chain Management in Consumer Goods Industry & Retail” – Managementul lanţului de distribuţie/aprovizionare pentru un răspuns eficient consumatorului, Valahia University Press, 2009, ISBN 978-973-1955-42-1, 551 pagini

4. Popa Virgil, Managementul şi măsurarea performanţei organizaţiei”, Valahia University Press, Târgovişte, 2005, ISBN 973-7616-15-4, 63 pagini

5. Popa Virgil, „Strategii manageriale interorganizaţionale”, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2004, ISBN 973-712-007-8, 236 pagini

6. Popa Virgil, Managementul calităţii bunurilor de consum”, Editura Macarie, Târgovişte, 2002, ISBN 973-8135-48-6, 361 pagini

7. Popa Virgil, E.C.R. (Efficient Consumer Response) – Răspuns eficient pentru consumator. Strategii,

politici, tehnici, instrumente”, Editura Economică, Bucureşti, 2000, ISBN 973-590-371, 207 pagini

b2. Cărţi si capitole in carti aparute în edituri, coordonator şi coautor

1. Popa Virgil and Marta Starostka-Patyk, Supply Chain Management. Fundamental and Support Elements, Politechniki Czestochowskiej, Czestochowa, 2013, 195 pag. / 279 pag.

2. Popa Virgil, Globalization. Education and Management Agendas, Chapter 10: Global standards for Supply Chain Management in Consumer Packekaged Goods Industry, ISBN 978-953-51-0702-6, INTECH, Rijeka, Croatia, 2012 (http://www.intechopen.com/articles/show/title/global-standards-for-supply-chain-management-in-consumer-packaged-goods-industry), pag. 233-363

3. Popa Virgil, Stroia Ion, Buruleanu Lavinia, Nicolescu Carmen „Siguranţa alimentară şi trasabilitatea produselor alimentare”, Valahia University Press, Târgovişte, 2005, ISBN 973-7616-23-5, p. 1-84 (volum de 277 pagini + volum anexă Legislaţie europeană şi românească 372 pagini)

4. Popa Virgil, Ionescu Aurelian, Măsurarea performanţei alianţei ECR – GLOBAL ECR

SCORECARD, Valahia University Press, 2009, ISBN 978-973-1955-18-6, 116 pagini

5. Purcarea Theodor Valentin, (coordonator), Popa Virgil, “Operaţionalizarea transferului de

cunoaştere şi competitivitatea sectorului distribuţiei bunurilor de consum” (Sinteză Grant 304/D11/2008), ACADEMIA ROMÂNĂ, Institutul Naţional de Cercetări Economice, colecţia BIBLIOTECA ECONOMICĂ, Seria PROBLEME ECONOMICE,Vol. 307-308, Editat Centrul de Informare şi Documentare Economică, 2008, ISBN 978-973-159-032-5, 50 pagini

6. Tripon Avram, Vasile Valentina (coordonatori), Popa Virgil, „Proiecte inovative performante pentru turism durabil”, Editura Universităţii „Petru Maior”, Târgu Mureş, 2006, ISBN (10) 973-7794-48-6, ISBN(13) 978-973-7794-48-2, pag. 95-101, 102-117, 148-164

7. Popa Virgil, Ionescu Aurelian, „Dicţionar ECR (Efficient Consumer Response)”, versiunea 2006,

ediţia I-a, Valahia University Press, Târgovişte, 2006, ISBN (10) 973-7616-46-4, 61 pagini

8. Balaye Georges, Marian Liviu, Tripon Avram (coordonatori Program Phare RO 0007.02.02.01), Popa Virgil „Performanţă prin formare continuă”, Editura Universităţii „Petru Maior”, Târgu Mureş, 2003, ISBN 973-8084-88-1, pag. 135-161

9. Cotigaru Beniamin, Purcărea Theodor, Popa Virgil “Dezvoltarea durabilă: principii şi acţiune”, Editura Millenium, 2000, ISBN 973-99370-5-5, 101 pagini

c)1. Articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din ţară

1. Virgil POPA. Consumer Value Measurement. Case Study: Achievement an Ester Lunch at Home from Various Supermarkets, Supply Chain Management Journal, Volume 9 Number 2, 2018, Valahia University Press, p. 1-22, ISSN 2069 – 5519

https://drive.google.com/file/d/1_mdkJ9-rkOTkzyjrcYu7N9-UmsjzqVqD/view

2. Virgil POPA. Customer Value Measurement. Proposal for Value Measurement Model, Supply Chain Management Journal, Volume 8 Number 2, 2017, Valahia University Press, p. 1-22,

ISSN 2069 – 5519

https://drive.google.com/file/d/1hrQ5gQGOlbGqZu5uoNP1QG91fBFvL_rw/view

3. Virgil POPA, New Digital Technologies through Omni channels for Consumer Engagement.

Case study: Catering industry, 2017 ICCMIT17 – IEEE, Warshaw, 3-5 April,

https://www.researchgate.net/publication/332763523_New_digital_technologies_through_omni_channels_for_consumer_engagement-case_study_Catering_industry

Article in International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering 8(1):113-115 · January 2019 with 3 Reads; DOI: 10.30534/ijatcse/2019/2181.12019

4. Virgil POPA, 5th IEEE International Conference on Advanced Logistics and Transport

1-3 June 2016, Krakow, Poland, Supply Chain Security Management for Business Continuity Management, Case study: Steel Industry; http://virgilpopa.com/articole/5th%20IEEE%C2%A01-3%20June%202016/IEEE%20INCALT%202016%20SCSM%20for%20BCM%20%20on%20site%20presentation.pdf

5. Suarav ANAND, Virgil POPA, Role and Importance of Packaging in Supply Chain Management, Supply Chain Management Journal, Volume 7 Number 2, 2016, Valahia University Press, p. 1-15,

ISSN 2069 – 5519

https://drive.google.com/file/d/0B4dxx8_8gi7laVZhZEdmdUdZYmc/view

6. Alina-Elena TUDOR, Iuliana-Maria BUCUR and Virgil POPA, Food Safety and Traceability in Food Services Sector. Case Study: Restaurant, Supply Chain Management Journal, Volume 6 Number 2, 2015, Valahia University Press, p. 37- 47, ISSN 2069 – 5519

https://drive.google.com/file/d/0B4dxx8_8gi7lQ1R6X3M5d2ctN2c/view

7. Virgil POPA, Customer-Driven Processes Supply Chain. Proposal for Key Processes Performance Measurement through Benchmarking, Supply Chain Management Journal, Volume 6 Number 2, 2015, Valahia University Press, p. 48-76, ISSN 2069 – 5519

https://drive.google.com/file/d/0B4dxx8_8gi7la2RhMjhfYWlMbnc/view

8. Iuliana-Maria BUCUR, Marta STAROSTKA-PATYK,  and Virgil POPA, Reverse supply chain management in dairy production, Supply Chain Management Journal, Volume 6 Number 1, 2015, Valahia University Press, p. 24-41, ISSN 2069 – 5519

https://drive.google.com/file/d/0B4dxx8_8gi7lZHExUzZ4M1NId2M/view

9. Virgil POPA and Dorina-Antoaneta TĂNĂSESCU, Food Safety and Traceability in Food Services Sector, Supply Chain Management Journal, Volume 6 Number 1, 2015, Valahia University Press, p 41-72, ISSN 2069 – 5519, https://drive.google.com/file/d/0B4dxx8_8gi7lMmhqRDI5OG9OeXM/view

10. Virgil POPA, Alina-Elena TUDOR & Iuliana-Maria BUCUR, Food Supply Chain Management, Supply Chain Management Journal, Volume 5 Number 2, 2014, Valahia University Press, p. 7-27, ISSN 2069 – 5519, https://drive.google.com/file/d/0B4dxx8_8gi7lN0lSSVZidTFRc3c/view

11. Virgil Popa, Dorina Tanasescu, Category Management for Consumer and Shopper Journey. Case Study: Dairy Category Management, Supply Chain Management Journal, Volume 5 Number 1, 2014, Valahia University Press, p. 9-43, ISSN 2069 – 5519,

https://drive.google.com/file/d/0B4dxx8_8gi7lcFRlbjlad2dXYW8/view

12. Daria Ioana Vissarion, Virgil Popa, Supply Chain Risk Management (SCRM). Case study: Steel Industry, Supply Chain Management Journal, Volume 5 Number 1, 2014, Valahia University Press, p. 55-75, ISSN 2069 – 5519, https://drive.google.com/file/d/0B4dxx8_8gi7lbFoxaFhjMDZ5Zkk/view

13. Theodor Purcarea, Andreea Georgiana Tanasca, Virgil Popa, Service Quality and Customer Experience Management (CEM). Case study in restaurant Industry, Supply Chain Management Journal, Volume 5 Number 1, 2014, Valahia University Press, p. 76-96, ISSN 2069 – 5519

https://drive.google.com/file/d/0B4dxx8_8gi7lMXVlRlloeWtObms/view

14. Cosmin URSULESCU, Virgil POPA, Supply Chains Integration for Corporative Strategic Planning. Using Portfolio, Programs and Project Management, Valahian Journal of Economic Studies, Volume 4 (18), Issue 3, 2013, Valahia University Press, ISSN-L 2067-9440 / ISSN 2344-4924, p.7-14

http://www.vjes.eu/images/2013/issue3/vjes%20vol.%204%2018%20issue%203%202013%20-%20cosmin%20ursulescu.pdf

15. Virgil POPA , Ionel GHICA, From Inside-Out to Outside-In. Customer Centricity through the Reengineering of the Procurement Process, Valahian Journal of Economic Studies, Volume 4 (18), Issue 3, 2013, Valahia University Press, ISSN-L 2067-9440 / ISSN 2344-4924, p.15-22

http://www.vjes.eu/images/2013/issue3/vjes%20vol.%204%2018%20issue%203%202013%20-%20virgil%20popa1.pdf

16. Virgil POPA, Dorina TĂNĂSESCU, Mădălina BARNA, Doing Category Management for Consumer and Shopper Journey, Valahian Journal of Economic Studies, Volume 4 (18), Issue 3, 2013, Valahia University Press, ISSN-L 2067-9440 / ISSN 2344-4924, p.23-32

http://www.vjes.eu/images/2013/issue3/vjes%20vol.%204%2018%20issue%203%202013%20-%20virgil%20popa2.pdf

17. Cristian ILIE, Virgil POPA, Efficient Healthcare Consumer Supply Chain Optimization, Valahian Journal of Economic Studies, Volume 4 (18), Issue 3, 2013, Valahia University Press, ISSN-L 2067-9440 / ISSN 2344-4924, p.41-48

http://www.vjes.eu/images/2013/issue3/vjes%20vol.%204%2018%20issue%203%202013%20-%20cristian%20ilie.pdf

18. Crina PETRESCU, Virgil POPA, Customer Satisfaction Management in Education. Case study – The Royal Docks Community School, London. Valahian Journal of Economic Studies, Volume 4 (18), Issue 3, 2013, Valahia University Press, ISSN-L 2067-9440 / ISSN 2344-4924, p.73-82

http://www.vjes.eu/images/2013/issue3/vjes%20vol.%204%2018%20issue%203%202013%20-%20crina%20petrescu.pdf

19. Lidia Iulia NICOLAE , Dorina TĂNĂSESCU, Virgil POPA, Customer Expectations Management, Valahian Journal of Economic Studies, Volume 4 (18), Issue 3, 2013, Valahia University Press, ISSN-L 2067-9440 / ISSN 2344-4924, p.91-100

http://www.vjes.eu/images/2013/issue3/vjes%20vol.%204%2018%20issue%203%202013%20-%20lidia%20iulia%20nicolae.pdf

20. Virgil Popa, Madalina Barna, Customer and shopper experience management, Valahian Journal of Economic Studies, Volume 4 (18), Issue 2, 2013, Valahia University Press, ISSN-L 2067-9440 / ISSN 2344-4924, p. 81-88

http://www.vjes.eu/images/2013/issue2/vjes%20vol.%204%2018%20issue%202%202013%20-%20virgil%20popa.pdf

21. Virgil Popa, The Financial Supply Chain Management: A New Solution for Supply Chain Resilience, Revista Amfiteatru Economic, nr 33/2013, Editura A.S.E. , Bucuresti, 2013, ISSN 1582 – 9146, p. 98-112, ISI

http://www.amfiteatrueconomic.ro/temp/article_1181.pdf

22. Virgil Popa, Global Standards in supply chain management. Best practices in consumer goods and retail industry, Journal of Management Studies, Volume 5, Czestochowa University of Technology, 2012, PL ISSN 2081-7452, p. 172-199 (B+)

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.878.3528&rep=rep1&type=pdf

23. Virgil Popa, New ways of working together. ECR: the next generation. New ideas for the next ten

Years from ECR-Europe 2012, Valahian Journal of Economic Studies, Volume 3 (17), Issue 3, 2012, Proceedings of the 6th Conference SCM 4 ECR, Valahia University Press, p.7-14

http://www.vjes.eu/images/2012/issue3/vjes%20vol.%203%2017%20issue%203%202012%20-%20virgil%20popa.pdf

24. Virgil Popa, Leonardo Badea, Mădălina Barna, The financial supply chain management: a response to the new economy – crisis and recession economy, II Central European , Conference on Logistics, 20 – 21 October 2011, Czestochowa, Poland, publicat in Advanced Logistic Systems – Theory and Practice, Volume 5 , HU ISSN 1789-2198, University of Miskolc, 2011, p. 101-112

25. Popa Virgil, Collaborative Business for Value Chain Management, Valahian Journal of Economic Studies, Proceedings of the 5th Symposium ECR Acadmic Partnership – Romania, Volume 2(16), Supplement, Valahia University Press, 2011, p 7-14, ISSN 2067 – 9440 (B+)

http://www.vjes.eu/images/2011/VJES%20-%20Volume%202/specialIssue/VJES%20Vol%202%20Special%20Issue%202011%20-%20Popa%20Virgil.pdf

26. Mădălina Barna, Popa Virgil, Consumer and Shopper Satisfaction. Measurement of Collaborative Supply Value Chain, Valahian Journal of Economic Studies, Proceedings of the 5th Symposium ECR Acadmic Partnership – Romania, Volume 2(16), Supplement, Valahia University Press, 2011, p 39-44, ISSN 2067 – 9440 (B+)

http://www.vjes.eu/images/2011/VJES%20-%20Volume%202/specialIssue/VJES%20Vol%202%20Special%20Issue%202011%20-%20Madalina%20Barna.pdf

27. Corina-Raluca Dincă, Popa Virgil, Collaborative Project Management for New Product Development – Case Study at HP, Valahian Journal of Economic Studies, Proceedings of the 5th Symposium ECR Acadmic Partnership – Romania, Volume 2(16), Supplement, Valahia University Press, 2011, p 89-94, ISSN 2067 – 9440 (B+)

http://www.vjes.eu/images/2011/VJES%20-%20Volume%202/specialIssue/VJES%20Vol%202%20Special%20Issue%202011%20-%20Corina-Raluca%20Dinca.pdf

28. Viorica Cosman, Popa Virgil, Performance Management of Supply Chain Using Balanced Scorecard in Nonprofit Organizations, Valahian Journal of Economic Studies, Proceedings of the 5th Symposium ECR Acadmic Partnership – Romania, Volume 2(16), Supplement, Valahia University Press, 2011, p 95-100, ISSN 2067 – 9440 (B+)

http://www.vjes.eu/images/2011/VJES%20-%20Volume%202/specialIssue/VJES%20Vol%202%20Special%20Issue%202011%20-%20Viorica%20Cosman.pdf

29. Popa Virgil, Leonardo Badea, Mădălina Barna, 2010, Collaborative Management in Consumer Goods Supply Chain. Using Balanced Scorecard in Aligning the Strategic Performance between a Manufacturer and a Retailer, Selected Topics in Ecomomy & Management Transformation – Volume 1, Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Economy and Management Transformation (EMT `10), West University of Timişoara, 24-26 October 2010, Published by WSEAS Press, p. 235-241, ISSN: 1792-5983, ISBN: 978-960-474-240-2 (revistă categoria A, indexată ISI Web of science)

30. Popa Virgil, Mircea Duică, Global Standards and Best Practices for Supply Chain Information Alignment in Consumer Goods and Retail, Proceedings of the 4th European Conference on Information Management and Evaluation, Universidade Novo de Lisboa, Portugal, 9-10 September 2010, Conference Managed by Academic Conferences, Published by Academic Publishing Limited, p. 335-346, ISBN: 978-1-906638-72-6 (ISI Thomson)

31. Popa Virgil, Tănăsescu Dorina, Dincă Corina. Nicolae Mihai, Project Management on New Product Development and Launch in the Automotive Industry, Advanced Manufacturing, Engineering, Quality and Production System, Proceedings of the 2nd International Conference on Manufacturing, Engineering, Quality and Production System (MEQAPS `10), Constantza Maritime University, Constantza, România, 3-5 September 2010, Published by WSEAS Press, p. 217-223, ISSN: 1792-4693, ISBN: 978-960-474-220-2 (ISI Thomson)

32. Popa Virgil, Tănăsescu Dorina, Gătej Marius, Barna Mădălina, 2010, Project Management for an Earthquake Risk Response, Latest Trends on Urban Planning / Transportation Proceedinds of the 3rd WSEAS Internatioanl Conference on URBAN PLANNING AND TRANSPORTATION (UPT ’10), Corfu Island, Greece, July 22-24, 2010, published by WSEAS Press, ISSN: 1792 – 4286, ISBN: 978-960-474-204-2, p. 102-111 (ISI Thomson)

33. Ionescu Irina, Popa Virgil, Gheorghe Giani Mihai, Rădulescu Irina, Comunication in Professional Public Services for Emergency Situation, Metalurgia International, No. 8, 2010, ISSN: 1582-2214 (ISI), p. 203-211

34. Barna Madalina, Popa Virgil, Demand Side Management of a Supply Chain through Assortment Optimization. Merchandising Tools, Proceedings of the 4th Symposium ECR Academic Partnership – România: Supply Chain Management for an Efficient Consumer Response. SCM4ECR, Valahia University Press, 2010, ISBN 978-973-1955-83-4, ISSN 2065-4058, p. 173-180, (B+)

35. Dincă Corina-Raluca, Popa Virgil, Project Management Implications in Development and Launch Processes of a New Product in the CG Industry, Proceedings of the 4th Symposium ECR Academic Partnership – România: Supply Chain Management for an Efficient Consumer Response. SCM4ECR, Valahia University Press, 2010, ISBN 978-973-1955-83-4, ISSN 2065-4058, p. 151-159, (B+)

36. Toader Mihai, Popa Virgil, Project of Inter-organizational Collaborative Processes (Manufacturer & Distributor), Proceedings of the 4th Symposium ECR Academic Partnership – România: Supply Chain Management for an Efficient Consumer Response. SCM4ECR, Valahia University Press, 2010, ISBN 978-973-1955-83-4, ISSN 2065-4058, p. 136-144, (B+)

37. Badea Leonardo, Popa Virgil, Corporate Social Responsibility in Collaborative Supply Chain of Consumer Goods Industry and Retail, Proceedings of the 4th Symposium ECR Academic Partnership – România: Supply Chain Management for an Efficient Consumer Response. SCM4ECR, Valahia University Press, 2010, ISBN 978-973-1955-83-4, ISSN 2065-4058, p. 57-68, (B+)

38. Popa Virgil, Supply Chain Excellence through Practicing Collaborative Business Process Standards, Proceedings of the 4th Symposium ECR Academic Partnership – România: Supply Chain Management for an Efficient Consumer Response. SCM4ECR, Valahia University Press, 2010, ISBN 978-973-1955-83-4, ISSN 2065-4058, p. 28-43, (B+)

39. Toader Mihai, Bidireanu Alina, Popa Virgil, Value Stream Map – Tool Used in Lean Management, Valahian Journal of Economic Studies, Les annals de l’Universite Valahia de Târgovişte, Volume 1(15), Issue 2, 2010, Valahia University Press, ISSN 2067-9440, p. 111-118 (B+)

http://www.vjes.eu/images/vjes/2010/2010-Volume1Issue2/2.%20VJES%20Vol%201%20Issue%202%202010%20-%20Content.pdf

40. PopaVirgil, Bidireanu Alina, Toader Mihai, 5S Method in Lean Manufacturing, Valahian Journal of Economic Studies, Les annals de l’Universite Valahia de Târgoviste, Volume 1(15), Issue 1, 2010, Valahia University Press, ISSN 2067-9440, p. 107-114 (B+)

http://www.vjes.eu/images/vjes/2010/2010-Volume1Issue1/2.%20VJES%20Vol%201%20Issue%201%202010%20-%20Content.pdf

41. Popa Virgil, Topolică Magdalena, Supply Chain Performance and Collaborative Management by Balanced Scorecard, Proceedings of the 3rd Symposium ECR Academic Partnership – România: “Redesign of the Supply Chain Management for an Efficient Consumer Response in Terms of Crisis”, Supplement The Annals of Valahia University of Târgovişte, Section: Economic Sciences, Valahia University Press, 2009, ISSN 2065-4058, p. 146-160, (B+)

42. Popa Virgil, Niţă Alina, Category Management for Non-Alcoolic Drinks – Case Studz Tzmbark Maspex România, Proceedings of the 3rd Symposium ECR Academic Partnership – România: “Redesign of the Supply Chain Management for an Efficient Consumer Response in Terms of Crisis”, Supplement The Annals of Valahia University of Târgovişte, Section: Economic Sciences, Valahia University Press, 2009, ISSN 2065-4058, p. 38-59, (B+)

43. Popa Virgil, Collaborative Inter-organizational Management. A New Common Growth Business Model (JAG – Jointly Agreed Growth), Proceedings of the 3rd Symposium ECR Academic Partnership – România: “Redesign of the Supply Chain Management for an Efficient Consumer Response in Terms of Crisis”, Supplement The Annals of Valahia University of Târgovişte, Section: Economic Sciences, Valahia University Press, 2009, ISSN 2065-4058, p. 1-12, (B+)

44. Popa Virgil, Alinierea informaţiilor într-un lanţ logistic prin standardele Global Data Synchronisation şi EPC GLOBAL, coordonate de Global Commerce Initiative, Conferinţa Academiei oamenilor de Ştiinţă din România (AOSR), Târgovişte, Mai 2009, ISSN 2067-2160, pag. 61-73, (B+)

45. Popa Virgil, Tănăsescu Dorina, Gătej Marius, Barna Mădălina, 2010, Project Management for an Earthquake Risk, Business Transformation through Innovation and Knowledge Management: An Academic Perspective, Proceedings of the 14th International Business Information Management Association Conference, Istanbul, Turkey, June 23-24, 2009, IBIMA, Editor: Khalid S. Soliman, ISBN: 978-0-9821489-3-8, p.3071-3082 (ISI Thomson)

46. Popa Virgil, Tănăsescu Dorina, Rădulescu Irina, Project for Human Resources Allignment at Big Challanges in SCM (Supply Chain Management), Metalurgia International, No. 11, 2009, ISSN1582-2214 (ISI)

47. Popa Virgil, Using the Scorecard as a tool for piloting an organization part of the supply chain – a

simplified model, International Conference on Business excellence (ICBE) -2008, 17-18, October, 2008, Braşov, (B+), ISSN: 1583-624X, p. 259-264

2. Studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale/cu participare internaţională desfăşurate în ţară:

1. Popa Virgil, Adapter les standardes europeens ECR-SRP dans l`industrie CPG et le merchandising de la vente au detail ”, 56-eme congres de l’Association Internationale des economistes de Langues

Francaise (AIELF-2009), Les Annales de l`Universite Valahia de Târgovişte , XIV- eme Annee, No. 27, 2009, (B), ISSN: 1453-8202, p. 41-51

2. Popa Virgil, Ionescu Aurelian, Customer Managed Relationship vs. Customer Relationship Management, Seminaire international “ESPACES EUROPEENS”, Târgovişte, Octobre, 2008, (B), ISSN: 1453-8202, p. 518-525

3. Ionescu Aurelian, Popa Virgil, Strategic Alignment of Logistics Service Providers with Supply Chain Management – ECR Europe Standards, Seminaire “ESPACES EUROPEENS”, Târgovişte, Octobre, 2008,(B), ISSN: 1453-8202, p. 473-488

3. Articole publicate în reviste de specialitate şi anale universitare:

1. Cristian Ilie , Virgil Popa, Efficient Health Care Response, Supply Chain Management Journal, Volume 4, Number 2, 2013, Valahia University Press p. 32-47, ISSN 2069 – 5519

2. Virgil Popa, Ionel Ghica, Reengineering of the procurement process, Supply Chain Management Journal, Volume 4, Number 2, 2013, Valahia University Press, p. 58-68, ISSN 2069 – 5519

3. Virgil Popa, Risk and Disruption in Financial Supply Chain Resilience, Supply Chain Management Journal, Volume 4, Number 1, 2013, Valahia University Press, p. 8-26, ISSN 2069 – 5519

4. Virgil Popa, Supply Chain risk Management. Creating the Resilient Supply Chain, Supply Chain Management Journal, Volume 4, Number 1, 2013, Valahia University Press, p. 46-68, ISSN 2069 – 5519

5. Virgil Popa, Madalina Barna, Customer Experience Mannagement. Case study, Supply Chain Management Journal, Volume 4, Number 1, 2013, Valahia University Press, p. 68-86, ISSN 2069 – 5519

6. Virgil Popa, Dorina Tanasescu, Madalina Barna, Category Management for Consumer and Shopper Journey, Supply Chain Management Journal, Volume 3, Number 2, 2012, Valahia University Press, p. 10-27, ISSN 2069 – 5519

7. Lidia Iulia Nicolae, Dorina Tanasescu, Virgil Popa, Expectations Management in Store Management, Supply Chain Management Journal, Volume 3, Number 2, 2012, Valahia University Press, p. 58-75, ISSN 2069 – 5519

8. Virgil Popa, New Ideas for the Next Generation of ECR and SCM (from 2012 ECR-Europe Conference), Supply Chain Management Journal, Volume 3, Number 1, 2012, Valahia University Press, p. 1-19, ISSN 2069 – 5519

9. Virgil Popa, Collaborative Management, End-to-End Value Chain, Supply Chain Management Journal, Volume 2, Number 1, 2011, Valahia University Press, p. 1-12, ISSN 2069 – 5519

10. Madalina Barna, Virgil Popa, Consumer and Shopper Satisfaction. Measurement of Collaborative Supply Value Chain. Case study, Supply Chain Management Journal, Volume 2, Number 1, Valahia University Press, 2011, p. 39-47, ISSN 2069 – 5519

11. Virgil Popa, Viorica Cosman, Performance management of Supply Chain Using Balanced Scorecard in Nonprofit Organisations, Supply Chain Management Journal, Volume 2, Number 2, Valahia University Press, 2011, p. 1-13, ISSN 2069 – 5519

12. Virgil Popa, Category Management for Non-Alcoholic Drinks – Case Study. Tymbark, Supply Chain Management Journal, Volume 2, Number 2, Valahia University Press, 2011, p. 36-53, ISSN 2069 – 5519

13. Virgil Popa, Leonardo Badea, Madalina Barna , Instruments and Techniques Used in the Implementation of Natural Disaster Risk Response Project, Polish Journal of Management Studies, 2011, vol. 4, Issue 1, p. 42-52, ISSN 2081 – 7452

14.. Leonardo Badea, Virgil Popa, Corporate Social Responsibility in Consumer Goods Industry and Retail, Supply Chain Management Journal,Volume 1, Number 2, Valahia University Press, 2010, p.29-38, ISSN 2069 – 5519

15. Madalina Barna, Virgil Popa, Demand Side Management. Assortment Optimization. Merchandising Tools. Supply Chain Management Journal,Volume 1, Number 2, Valahia University Press, 2010, p.29-38, ISSN 2069 – 5519

16. Virgil Popa, Collaborative Management, End-to-End Value Chain, Supply Chain Management Journal, Volume 2, Number 1, 2011, Valahia University Press, p. 1-12, ISSN 2069 – 5519

d) Studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN)

  1. Lucrari aparute în edituri, coordonator – editor

1. “Supply Chain Management for Efficient Consumer Response – SCM4ECR”, Proceedings of the 5th Symposium ECR Academic Partnership – România, 2011, Valahian Journal of Economic Studies, Volume 2 (16), Supplement, Târgovişte, Valahia University Press, 2011, ISSN 2067-9440, 104 p, (B+)

2. “Supply Chain Management for Efficient Consumer Response – SCM4ECR”, Proceedings of the 4th Symposium ECR Academic Partnership – România, 11-12 iunie 2010, Târgovişte, Valahia University Press, 2010, ISSN 2065 – 4058, ISBN 978-973-1955-83-4, 180 p, (B+)

3. „Supply Chain Management for an Efficient Consumer Response ”, Sinteză lucrări al patrulea simpozion ECR Academic Partnership România, 11-12 iunie 2010, Târgovişte, Valahia University Press, 2010, ISSN 2066-7841, 110 pagini

4. „Redesign of the Supply Chain Management for an Efficient Consumer Response in Terms of Crisis”, Proceedings of the 3rd Symposium ECR Academic Partnership – România, 29 Supplement The Annals of Valahia University of Târgovişte, 24-25 April 2009, Valahia University Press, 2009, ISSN 2065-4058, 227 pagini, (B+)

5. „Reproiectarea managementului lanţului logistic pentru un răspuns eficient consumatorului în condiţii de criză”, coordonare, Lucrările celui de-al treilea simpozion ECR Academic Partnership – România, 24-25 aprilie 2009, Valahia University Press, 2009, ISBN 2066-7841, 156 pagini

  1. Reviste – Editor-in-chief
  2. Supply Chain Management Journal, Valahia University Press, ISSN: 2069-5519 (ISSN CD-ROM: 2069-6418), (ISSN: 2284 – 6492 ONLINE):
  3. Issue 1, 2010 (Volume 1)

2. Issue 2, 2010 (Volume 1)

3. Volume 2, Number 1, 2011

4. Volume 2, Number 2, 2011

5. Volume 3, Number 1, 2012

6. Volume 3, Number 2, 2012

7. Volume 4, Number 1, 2013

8. Volume 4, Number 2, 2013

9. Volume 5, Number 1, 2014

10. Volume 5, Number 2, 2014

11. Volume 6, Number 1, 2015

12. Volume 6, Number 2, 2015

13. Volume 7, Number 1, 2016

14. Volume 7, Number 2, 2016

15. Volume 8, Number 1, 2017

16. Volume 8, Number 2, 2017

17. Volume 9, Number 1, 2018

18. Volume 9, Number 2, 2018

19. Volume 10, Number 1, 2019

20. Volume 10, Number 2, 2019

f) Proiecte de cercetare-dezvolatre-inovare pe bază de contract/grant

1. Dezvoltarea şi implementarea unui program – pilot integrat pentru creşterea accesului la învăţamântul superior pentru persoanele cu disabilităţi, proiect cofinantat din Fondul European prin Programul Operational Sectarial pentru dezvoltarea Resurselor Umane, 2007-2013

2. Managementul calităţii şi al siguranţei alimentare”, PHARE 2005/017-553.04.02.02.01.416, Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea Resurselor Umane – Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă, membru, lector curs „Management strategic”, Asociaţia Română a Cărnii, martie 2008

g) Alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice

1. Comunicări ştiinţifice publicate în conferinţe, simpozioane, congrese:

1. Virgil Popa, 2019, Supply Chain Management for Efficient Consumer Response Conference, 17-18 October, Technology and Innovation in Supply Chain Management for Creating New Value for Consumers, Keynotes https://docs.google.com/presentation/d/1ZKJujRkfzAG_TllBQRAyEa2u1ogueon72xH3AT_IMDg/edit#slide=id.p1

2. Virgil POPA, 2018 Supply Chain Management for Efficient Consumer Response Conference, 18-19 October,The Leadership and the Artificial Intelligence for the Brain of the Firm. Evolutions and Realities in Romanian Market., Keynotes https://docs.google.com/presentation/d/1lfJd_nxciaJSOMh0vKd-cngBzIRhbc8hZeUFkUQYi1c/edit#slide=id.p1

3. Virgil POPA, 2017 Supply Chain Management for Efficient Consumer Response Conference, 19 October, Physical Internet and New Challenges in Supply Chain Management.

Rethinking the Supply Chain 4.0 for Consumer Value, Keynotes

https://drive.google.com/file/d/1hmJpVJuW4KpgOSl6waJgwvYPyVHNPhqP/view

4. Mihai ARDELEANU, Virgil POPA, 2017 Supply Chain Management for Efficient Consumer Response Conference, 19 October, Physical Internet in Retail. Case Study: New Digital Channel for Customer Experience and Enthousiasm at ALTEX

https://drive.google.com/file/d/1Mo72sfRl4o8asEKM08eHdYIlt7sB-c8F/view

5. Virgil POPA, 2016 Supply Chain Management for Efficient Consumer Response Conference, 28 October, Future Value Chain – Rethinking the Networks Through Omni-Channel for Consumer. New Challenges of IoT in Supply Chain Management, Keynotes

https://drive.google.com/file/d/0B4dxx8_8gi7lWXF6dnFDa2V6ZGc/view

 

6. Raluca Ştefania STOICA, Virgil POPA, 2016 Supply Chain Management for Efficient Consumer Response Conference, 28 October, The Measurement of Performance of the Delivery Processes of Supply Chain. Case Study: ARTIC

https://drive.google.com/file/d/0B4dxx8_8gi7lNmRmeTh3dWlUN2M/view

7. Iuliana BUCUR, Raluca Ştefania STOICA, Virgil POPA, 2016 Supply Chain Management for Efficient Consumer Response Conference, 28 October, Instruments and risk management solutions in the security of an SC. Case Study: Consumer Electronics Industry

https://drive.google.com/file/d/0B4dxx8_8gi7lWFNRSFJ5Ry02emc/view

8. Virgil Popa, 2015 Supply Chain Management for Efficient Consumer Response Conference, Customer Engagement in Digital Shopping. The Rethinking Supply Chain Management through Omni Channel, Keynotes

https://drive.google.com/file/d/0B4dxx8_8gi7laW9JTTM1YzNLN1E/view

  1. Comunicări ştiinţifice prezentate în conferinţe, congrese, simpozioane, etc nepublicate

1. Virgil Popa, Monica Căpraru, 2015 Supply Chain Management for Efficient Consumer Response Conference, The New Challenges of Digital World: Consumer Engagement in Supply Chain Management for Efficient Consumer Response

2. Virgil Popa, Supply Chain Management for Efficient Consumer Response Conference 30 May 2014, New Business Model of SCM for Chief Executive Customer, Keynotes

3. Virgil Popa, Supply Chain Management for Efficient Consumer Response Conference 31 May 2013, Customer Experience Management trough Sustainable Supply Chain, Keynotes

4. Virgil Popa, Supply Chain Management for Efficient Consumer Response Conference 18 – 19 May 2012, Supply Chain Resilience. Process Reengineering in conditions of risk and disruption, Keynotes

5. Virgil Popa, Supply Chain Management for Efficient Consumer Response Symposium 12-14 Mai 2011, A new paradigm in collaborative business, Keynotes

6. Virgil Popa, Dorina Tanasescu, Daria Vissarion, Efficient Response to Consumer through Experience Transfer. Proposal for a New Model; of Value Merasuremenrt from Customers Perspective. Case Study, 2014 SCM 4 ECR Conference, Valahia University of Targoviste

7. Adrian Valentin Georgescu, Virgil Popa, Customers Satisfaction and Enthusiasm through Transfering a Fun Experience of Excellent Quality. Case Study: Gambling Industry, 2014 SCM 4 ECR Conference, Valahia University of Targoviste

8. George Stanescu, Virgil Popa, From Data Mining through Data Warehousing to Clod Infrastucture and Big Data. Case Study: Courier Industry, 2014 SCM 4 ECR Conference, Valahia University of Targoviste

9. Popa Virgil, Supply Chain Security Management (SCSM), and Business Continuity Management (BCM), Case study, 2013 SCM 4 ECR Conference, Valahia University of Targoviste

10. Palaghiu Larisa Elena, Popa Virgil, Performance measurement alliance between two organization in promoting a FMCG”, a doua Conferinţa română de marketing 2008 – COROMAR, Timişoara, 14-15 noiembrie, 2008

11. Popa Virgil, Model integrat, aliniat strategic pentru managementul excelentei performanţe a

organizaţiei din educaţie, Simpozionul internaţional „Calitatea – permanentă a actului didactic”, Inspectoratul şcolar al judeţului Damboviţa, mai, 2008

22.04.2020

1 thought on “LISTA DE LUCRĂRI

Leave a Reply