LISTA DE LUCRĂRI

Universitatea Valahia din Târgovişte

Facultatea de Ştiinţe Economice

LISTA DE LUCRĂRI

Prof. dr. POPA Virgil

www.scm4ecr.com

www.scm-journal.com


Cărţi şi capitol în cărţi importante


1. Cărţi apărute în edituri, unic autor


1. Popa VirgilSupply Chain Management for Efficient Consumer Response, Valahia University Press, ISBN 978-606-603-176-9 & ZVEN Press, ISBN 978-606-94363-6-3, 2017, 822 pagini
2. Popa VirgilManagementul Proiectului. Standarde şi bune practici, Vol. 1, Valahia University Press, 2014, ISBN 978-606-603-098-4, 214 pagini
3. Popa VirgilSupply Chain Management in Consumer Goods Industry & Retail” – Managementul lanţului de distribuţie/aprovizionare pentru un răspuns eficient consumatorului, Valahia University Press, 2009, ISBN 978-973-1955-42-1, 551 pagini
4. Popa Virgil„Managementul şi măsurarea performanţei organizaţiei”, Valahia University Press, Târgovişte, 2005, ISBN 973-7616-15-4, 63 pagini
5. Popa Virgil „Strategii manageriale interorganizaţionale ”, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2004, ISBN 973-712-007-8, 236 pagini
6. Popa Virgil – „Managementul calităţii bunurilor de consum ”, Editura Macarie, Târgovişte, 2002, ISBN 973-8135-48-6, 361 pagini
7. Popa Virgil„E.C.R. (Efficient Consumer Response) – Răspuns eficient pentru consumator. Strategii, politici, tehnici, instrumente”, Editura Economică, Bucureşti, 2000, ISBN 973-590-371, 207 pagini


2. Cărţi si capitole in carti aparute în edituri, coordonator şi coautor


1. Popa Virgil and Marta Starostka-Patyk – Supply Chain Management. Fundamental and Support Elements, Politechniki Czestochowskiej, Czestochowa, 2013, 195 pag. / 279 pag.
2. Popa VirgilGlobalization. Education and Management Agendas, Chapter 10: Global standards for Supply Chain Management in Consumer Packekaged Goods Industry, ISBN 978-953-51-0702-6, INTECH, Rijeka, Croatia, 2012 (http://www.intechopen.com/articles/show/title/global-standards-for-supply-chain-management-in-consumer-packaged-goods-industry), pag. 233-363, lucrare descărcată de peste 8000 ori și este una din cele 5 lucrari obligatorii la cursul de master în SCM al NorthWestern University, SUA
3. Popa Virgil, Stroia Ion, Buruleanu Lavinia, Nicolescu Carmen „Siguranţa alimentară şi trasabilitatea produselor alimentare”, Valahia University Press, Târgovişte, 2005, ISBN 973-7616-23-5, p. 1-84 (volum de 277 pagini + volum anexă Legislaţie europeană şi românească 372 pagini)
4. Popa Virgil, Ionescu Aurelian – „Măsurarea performanţei alianţei ECR – GLOBAL ECR SCORECARD”, Valahia University Press, 2009, ISBN 978-973-1955-18-6, 116 pagini
5. Popa Virgil, Ionescu Aurelian – „Dicţionar ECR (Efficient Consumer Response)”, versiunea 2006, ediţia I-a, Valahia University Press, Târgovişte, 2006, ISBN (10) 973-7616-46-4, 61 pagini


Selecție articole/studiil relevante, publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din ţară


1. Ruediger Hagedor, Gerd Wolfram & Virgil Popa, Supply Chain Data Management. Current standards and future innovations in turbulent conditions and disruptions in the digital economy,
Supply Chain Management Journal, Volume 12 Number 2, 2021, Valahia University Press
2. Virgil Popa & Mihai Ardeleanu, The New Experience for Consumer: Physical Internet in Retail. Case Study: New digital Channel for Consumer Engagement at ALTEX ROMANIA, Supply Chain Management Journal, Volume 12 Number 1, 2021, Valahia University Press
3. Virgil Popa, Monica Căpraru, Loredana Zabou, Emilia Ciunpueru and Ioana Cotorogea, Digitization in Service Industry. Consumer engagement through omni channel for growth shoppers experience and enthouziasm. Case study: Hotel Industry, Supply Chain Management Journal, Volume 10 Number 1, 2019, Valahia University Press, p. 1-22
4. Virgil POPA, Consumer Value Measurement. Case Study: Achievement an Ester Lunch at Home from Various Supermarkets, Supply Chain Management Journal, Volume 9 Number 2, 2018,
Valahia University Press, p. 1-22, ISSN 2069 – 5519
5. Virgil POPA, Customer Value Measurement. Proposal for Value Measurement Model, Supply Chain Management Journal, Volume 8 Number 2, 2017, Valahia University Press, p. 1-22,
ISSN 2069 – 5519
6. Virgil POPA, New Digital Technologies through Omni channels for Consumer Engagement. Case study: Catering industry, 2017 ICCMIT17 – IEEE, Warshaw, 3-5 April, Article in International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering 8(1):113-115 · January 2019 with 3 Reads; DOI:  10.30534/ijatcse/2019/2181.12019
7. Virgil POPA, 5th IEEE International Conference on Advanced Logistics and Transport, 1-3 June 2016, Krakow, Poland, Supply Chain Security Management for Business Continuity Management, Case study: Steel Industry; http://virgilpopa.com/articole/5th%20IEEE%C2%A01-3%20June%202016/IEEE%20INCALT%202016%20SCSM%20for%20BCM%20%20on%20site%20presentation.pdf
8. Suarav ANAND, Virgil POPA, Role and Importance of Packaging in Supply Chain Management, Supply Chain Management Journal, Volume 7 Number 2, 2016, Valahia University Press, p. 1-15,
ISSN 2069 – 5519
9. Alina-Elena TUDOR, Iuliana-Maria BUCUR and Virgil POPA, Food Safety and Traceability in Food Services Sector. Case Study: Restaurant, Supply Chain Management Journal, Volume 6 Number 2, 2015, Valahia University Press, p. 37- 47, ISSN 2069 – 5519
10. Virgil POPA, Customer-Driven Processes Supply Chain. Proposal for Key Processes Performance Measurement through Benchmarking, Supply Chain Management Journal, Volume 6 Number 2, 2015, Valahia University Press, p. 48-76, ISSN 2069 – 5519
11. Iuliana-Maria BUCUR, Marta STAROSTKA-PATYK,  and Virgil POPA, Reverse supply chain management in dairy production, Supply Chain Management Journal, Volume 6 Number 1, 2015,
Valahia University Press, p. 24-41, ISSN 2069 – 5519
12. Virgil POPA and Dorina-Antoaneta TĂNĂSESCU, Food Safety and Traceability in Food Services Sector, Supply Chain Management Journal, Volume 6 Number 1, 2015, Valahia University Press, p 41-72, ISSN 2069 – 5519
13. Virgil POPA, Alina-Elena TUDOR & Iuliana-Maria BUCUR, Food Supply Chain Management, Supply Chain Management Journal, Volume 5 Number 2, 2014, Valahia University Press, p. 7-27,
ISSN 2069 – 5519
14. Virgil Popa, Dorina Tanasescu, Category Management for Consumer and Shopper Journey. Case Study: Dairy Category Management, Supply Chain Management Journal, Volume 5 Number 1, 2014, Valahia University Press, p. 9-43, ISSN 2069 – 5519
15. Daria Ioana Vissarion, Virgil Popa, Supply Chain Risk Management (SCRM). Case study: Steel Industry, Supply Chain Management Journal, Volume 5 Number 1, 2014, Valahia University Press, p. 55-75, ISSN 2069 – 5519
16. Theodor Purcarea, Andreea Georgiana Tanasca, Virgil Popa, Service Quality and Customer Experience Management (CEM). Case study in restaurant Industry, Supply Chain Management Journal, Volume 5 Number 1, 2014, Valahia University Press, p. 76-96, ISSN 2069 – 5519
17. Cosmin URSULESCU, Virgil POPA, Supply Chains Integration for Corporative Strategic Planning. Using Portfolio, Programs and Project Management, Valahian Journal of Economic Studies, Volume 4 (18), Issue 3, 2013, Valahia University Press, ISSN-L 2067-9440 / ISSN 2344-4924, p.7-14
18. Virgil POPA, Ionel GHICA, From Inside-Out to Outside-In. Customer Centricity through the Reengineering of the Procurement Process, Valahian Journal of Economic Studies, Volume 4 (18), Issue 3, 2013, Valahia University Press, ISSN-L 2067-9440 / ISSN 2344-4924, p.15-22
19. Virgil POPA, Dorina TĂNĂSESCU, Mădălina BARNA, Doing Category Management for Consumer and Shopper Journey, Valahian Journal of Economic Studies, Volume 4 (18), Issue 3, 2013, Valahia University Press, ISSN-L 2067-9440 / ISSN 2344-4924, p.23-32
20. Cristian ILIE, Virgil POPA, Efficient Healthcare Consumer Supply Chain Optimization, Valahian Journal of Economic Studies, Volume 4 (18), Issue 3, 2013 , Valahia University Press, ISSN-L 2067-9440 / ISSN 2344-4924, p.41-48
21. Crina PETRESCU, Virgil POPA, Customer Satisfaction Management in Education. Case study – The Royal Docks Community School, London, Valahian Journal of Economic Studies, Volume 4 (18), Issue 3, 2013, Valahia University Press, ISSN-L 2067-9440 / ISSN 2344-4924, p.73-82
22. Lidia Iulia NICOLAE, Dorina TĂNĂSESCU, Virgil POPA, Customer Expectations Management, Valahian Journal of Economic Studies, Volume 4 (18), Issue 3, 2013, Valahia University Press, ISSN-L 2067-9440 / ISSN 2344-4924, p.91-100
23. Virgil Popa, Madalina Barna, Customer and shopper experience management, Valahian Journal of Economic Studies, Volume 4 (18), Issue 2, 2013, Valahia University Press, ISSN-L 2067-9440 / ISSN 2344-4924, p. 81-88
24. Virgil Popa, The Financial Supply Chain Management: A New Solution for Supply Chain Resilience, Revista Amfiteatru Economic, nr 33/2013, Editura A.S.E. , Bucuresti, 2013, ISSN 1582 – 9146, p. 98-112, ISI – lucrare descărcată de peste 5000 ori
25. Virgil Popa, Global Standards in supply chain management. Best practices in consumer goods and retail industry, Journal of Management Studies, Volume 5, Czestochowa University of Technology, 2012, PL ISSN 2081-7452, p. 172-199 (B+) http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPC8-0002-0039?q=bwmeta1.element.baztech-volume-2081-7452-polish_journal_of_management_studies-2012-vol__5;10&qt=CHILDREN-STATELESS
26. Virgil Popa, New ways of working together. ECR: the next generation. New ideas for the next ten Years from ECR-Europe 2012, Valahian Journal of Economic Studies, Volume 3 (17), Issue 3, 2012, Proceedings of the 6th Conference SCM 4 ECR, Valahia University Press, p.7-14
27. Virgil Popa, Leonardo Badea, Mădălina Barna, The financial supply chain management: a response to the new economy – crisis and recession economy, II Central European , Conference on Logistics, 20 – 21 October 2011, Czestochowa, Poland, publicat in Advanced Logistic Systems – Theory and Practice, Volume 5 , HU ISSN 1789-2198, University of Miskolc, 2011, p. 101-112
28. Popa Virgil, Collaborative Business for Value Chain Management, Valahian Journal of Economic Studies, Proceedings of the 5th Symposium ECR Acadmic Partnership – Romania, Volume 2(16), Supplement, Valahia University Press, 2011, p 7-14, ISSN 2067 – 9440 (B+)
http://www.vjes.eu/images/2011/VJES%20-%20Volume%202/specialIssue/VJES%20Vol%202%20Special%20Issue%202011%20-%20Popa%20Virgil.pdf
29. Mădălina Barna , Popa Virgil, Consumer and Shopper Satisfaction. Measurement of Collaborative Supply Value Chain, Valahian Journal of Economic Studies, Proceedings of the 5
th Symposium ECR Acadmic Partnership – Romania, Volume 2(16), Supplement, Valahia University Press, 2011, p 39-44, ISSN 2067 – 9440 (B+)
http://www.vjes.eu/images/2011/VJES%20-%20Volume%202/specialIssue/VJES%20Vol%202%20Special%20Issue%202011%20-%20Madalina%20Barna.pdf
30. Corina-Raluca Dincă, Popa Virgil, Collaborative Project Management for New Product Development – Case Study at HP, Valahian Journal of Economic Studies, Proceedings of the 5th Symposium ECR Acadmic Partnership – Romania, Volume 2(16), Supplement, Valahia University Press, 2011, p 89-94, ISSN 2067 – 9440 (B+)
http://www.vjes.eu/images/2011/VJES%20-%20Volume%202/specialIssue/VJES%20Vol%202%20Special%20Issue%202011%20-%20Corina-Raluca%20Dinca.pdf
31. Viorica Cosman, Popa Virgil, Performance Management of Supply Chain Using Balanced Scorecard in Nonprofit Organizations, Valahian Journal of Economic Studies, Proceedings of the 5th Symposium ECR Acadmic Partnership – Romania, Volume 2(16), Supplement, Valahia University Press, 2011, p 95-100, ISSN 2067 – 9440 (B+)
http://www.vjes.eu/images/2011/VJES%20-%20Volume%202/specialIssue/VJES%20Vol%202%20Special%20Issue%202011%20-%20Viorica%20Cosman.pdf
32. Popa Virgil, Leonardo Badea, Mădălina Barna, 2010, Collaborative Management in Consumer Goods Supply Chain. Using Balanced Scorecard in Aligning the Strategic Performance between a Manufacturer and a Retailer, Selected Topics in Ecomomy & Management Transformation – Volume 1, Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Economy and Management Transformation (EMT `10), West University of Timişoara, 24-26 October 2010, Published by WSEAS Press, p. 235-241, ISSN: 1792-5983, ISBN: 978-960-474-240-2 (revistă categoria A, indexată ISI Web of science) https://virgilpopa.com/old/articole/articole_studii_publ_in_rev_de_sp_de_circ_inter/EMT1-37.pdf33. Popa Virgil, Mircea Duică,
Global Standards and Best Practices for Supply Chain Information Alignment in Consumer Goods and Retail,
Proceedings of the 4th European Conference on Information Management and Evaluation, Universidade Novo de Lisboa, Portugal, 9-10 September 2010, Conference Managed by Academic Conferences, Published by Academic Publishing Limited, p. 335-346, ISBN: 978-1-906638-72-6 (ISI Thomson)
https://academic-publishing.org/index.php/ejise/article/view/391/35434. Popa Virgil, Tănăsescu Dorina, Dincă Corina. Nicolae Mihai,
Project Management on New Product Development and Launch in the Automotive Industry,
Advanced Manufacturing, Engineering, Quality and Production System, Proceedings of the 2nd International Conference on Manufacturing, Engineering, Quality and Production System (MEQAPS `10), Constantza Maritime University, Constantza, România, 3-5 September 2010, Published by WSEAS Press, p. 217-223, ISSN: 1792-4693, ISBN: 978-960-474-220-2 (ISI Thomson)
https://www.researchgate.net/publication/228233798_Product_Development_in_the_Automotive_Industry_Crucial_Success_Drivers_for_Technological_Innovations35. Popa Virgil, Tănăsescu Dorina, Gătej Marius, Barna Mădălina, 2010,
Project Management for an Earthquake Risk Response,
Latest Trends on Urban Planning / Transportation Proceedinds of the 3
rd WSEAS Internatioanl Conference on URBAN PLANNING AND TRANSPORTATION (UPT ’10), Corfu Island, Greece, July 22-24, 2010, published by WSEAS Press, ISSN: 1792 – 4286, ISBN: 978-960-474-204-2, p. 102-111 (
ISI Thomson)
file:///C:/Users/User/Desktop/decembrie%202022/httpwww_pjms_zim_pcz_plpdfpjms4instruments20and20techniques20used20in20the20implementation20of20natural20disaster20risk20response20project.pdfhttps://www.wseas.org/multimedia/books/2010/Corfu/UPT.pdf
36. Barna Madalina, Popa Virgil,
Demand Side Management of a Supply Chain through Assortment Optimization. Merchandising Tools,
Proceedings of the 4
th Symposium ECR Academic Partnership – România: Supply Chain Management for an Efficient Consumer Response. SCM4ECR, Valahia University Press, 2010, ISBN 978-973-1955-83-4, ISSN 2065-4058, p. 173-180, (B+)
https://drive.google.com/file/d/17_u5dXhBLiRnUj-y4FgsTIasq5Tl8ISS/view37. Dincă Corina-Raluca, Popa Virgil,
Project Management Implications in Development and Launch Processes of a New Product in the CG Industry,
Proceedings of the 4
th Symposium ECR Academic Partnership – România: Supply Chain Management for an Efficient Consumer Response. SCM4ECR, Valahia University Press, 2010, ISBN 978-973-1955-83-4, ISSN 2065-4058, p. 151-159, (B+)
https://docplayer.net/2429808-Project-management-on-new-product-development-and-launch-in-the-automotive-industry.html38. Toader Mihai, Popa Virgil,

Project of Inter-organizational Collaborative Processes (Manufacturer & Distributor),
Proceedings of the 4
th Symposium ECR Academic Partnership – România: Supply Chain Management for an Efficient Consumer Response. SCM4ECR, Valahia University Press, 2010, ISBN 978-973-1955-83-4, ISSN 2065-4058, p. 136-144, (B+)
https://drive.google.com/file/d/17_u5dXhBLiRnUj-y4FgsTIasq5Tl8ISS/view


39. Badea Leonardo, Popa Virgil,

Corporate Social Responsibility in Collaborative Supply Chain of Consumer Goods Industry and Retail,
Proceedings of the 4
th Symposium ECR Academic Partnership – România: Supply Chain Management for an Efficient Consumer Response. SCM4ECR, Valahia University Press, 2010, ISBN 978-973-1955-83-4, ISSN 2065-4058, p. 57-68, (B+)
https://drive.google.com/file/d/17_u5dXhBLiRnUj-y4FgsTIasq5Tl8ISS/view40. Popa Virgil,

Supply Chain Excellence through Practicing Collaborative Business Process Standards,
Proceedings of the 4
th Symposium ECR Academic Partnership – România: Supply Chain Management for an Efficient Consumer Response. SCM4ECR, Valahia University Press, 2010, ISBN 978-973-1955-83-4, ISSN 2065-4058, p. 28-43, (B+)
https://drive.google.com/file/d/17_u5dXhBLiRnUj-y4FgsTIasq5Tl8ISS/view41. Toader Mihai, Bidireanu Alina, Popa Virgil,

Value Stream Map – Tool Used in Lean Management
,
Valahian Journal of Economic Studies, Les annals de l’Universite Valahia de Târgovişte, Volume 1(15), Issue 2, 2010, Valahia University Press, ISSN 2067-9440, p. 111-118 (B+)
http://www.vjes.eu/images/vjes/2010/2010-Volume1Issue2/2.%20VJES%20Vol%201%20Issue%202%202010%20-%20Content.pdf


42. Popa Virgil, Bidireanu Alina, Toader Mihai,
5S Method in Lean Manufacturing
, Valahian Journal of Economic Studies, Les annals de l’Universite Valahia de Târgoviste, Volume 1(15), Issue 1, 2010, Valahia University Press, ISSN 2067-9440, p. 107-114 (B+)
http://www.vjes.eu/images/vjes/2010/2010-Volume1Issue1/2.%20VJES%20Vol%201%20Issue%201%202010%20-%20Content.pdf


43. Popa Virgil, Topolică Magdalena,
Supply Chain Performance and Collaborative Management by Balanced Scorecard,
Proceedings of the 3
rd Symposium ECR Academic Partnership – România: “Redesign of the Supply Chain Management for an Efficient Consumer Response in Terms of Crisis”, Supplement The Annals of Valahia University of Târgovişte, Section: Economic Sciences, Valahia University Press, 2009, ISSN 2065-4058, p. 146-160, (B+)
https://drive.google.com/file/d/1pcciqV_VmHNGLglux5pqkucg9xoaPN84/view44. Popa Virgil, Niţă Alina,
Category Management for Non-Alcoolic Drinks – Case Studz Tzmbark Maspex România,
Proceedings of the 3
rd Symposium ECR Academic Partnership – România: “Redesign of the Supply Chain Management for an Efficient Consumer Response in Terms of Crisis”, Supplement The Annals of Valahia University of Târgovişte, Section: Economic Sciences, Valahia University Press, 2009, ISSN 2065-4058, p. 38-59, (B+)
https://drive.google.com/file/d/1pcciqV_VmHNGLglux5pqkucg9xoaPN84/view45. Popa Virgil,
Collaborative Inter-organizational Management. A New Common Growth Business Model (JAG – Jointly Agreed Growth),
Proceedings of the 3
rd Symposium ECR Academic Partnership – România: “Redesign of the Supply Chain Management for an Efficient Consumer Response in Terms of Crisis”, Supplement The Annals of Valahia University of Târgovişte, Section: Economic Sciences, Valahia University Press, 2009, ISSN 2065-4058, p. 1-12, (B+)
https://drive.google.com/file/d/1pcciqV_VmHNGLglux5pqkucg9xoaPN84/view

46. Popa Virgil, Tănăsescu Dorina, Gătej Marius, Barna Mădălina, 2010,
Project Management for an Earthquake Risk,
Business Transformation through Innovation and Knowledge Management: An Academic Perspective, Proceedings of the 14
th International Business Information Management Association Conference, Istanbul, Turkey, June 23-24, 2009, IBIMA, Editor: Khalid S. Soliman, ISBN: 978-0-9821489-3-8, p.3071-3082 (
ISI Thomson)
https://www.wseas.org/multimedia/books/2010/Corfu/UPT.pdf
12.12.2022

Gutentor Advanced Text

Scroll to Top